• garantuojame rinkos kainą ir paslaugų, teikiamų jau dešimtmetį, patikimumą  plačiau
  • sudėliojame legalaus mokesčių optimizavimo planą;
  • padedame klientui suprasti LT mokesčių sistemą;
  • išsprendžiame daugumą su kliento verslu susijusių teisinių ir finansinių klausimų;
  • reguliariai aptariame mėnesio apskaitos darbų ataskaitas ir įmonės būklę.

 

 Savo klientams dovanojame mūsų išleistą knygą "Pradedu verslą: ką privalau žinoti?"

Sužinok savo įmonės apskaitos kainą:

Įmonės pavadinimas 
Kontaktinis telefonas 
El. paštas 
Nurodykite įmonės darbuotojų ir sąskaitų skaičių 
Apsaugos kodas ektxqnje Įveskite apsaugos kodą
    

 

Buhalterinės paslaugos:

• Mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita, UAB, kitų pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaita;

• Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų įtraukimas į apskaitos registrus;

• Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;

• Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas apskaitoje;

• Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;

• Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;

• Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;

• Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;

• Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus; deklaracijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikimas;

• Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);

• Mokesčių apskaita, deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikimas;

• Ataskaitų Statistikos departamentui rengimas;

• Mėnesinių, ketvirtinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

• Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;

• Mėnesinių ataskaitų užsakovo akcininkams (išlaidų suvestinė, tiekėjų ir klientų skolų likučių ataskaita, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, PVM ataskaita) parengimas ir pateikimas;

• Dalyvavimas akcininkų susirinkimuose tvirtinant metines finansines ataskaitas.