Užtikrinant sklandų likvidavimo procedūros įvykdymą mūsų teisininkai ir finansininkai:

  • visos likvidavimo procedūros metu teiks teisines, finansines ir mokesčių konsultacijas;
  • parengs dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, bei pateiks juos atitinkamoms institucijoms;
  • pasirūpins pažymų, reikalingų baigiant likvidavimo procedūras, gavimu;
  • atstovaujame Registrų centre, Sodroje, Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitose institucijose.