Gazelė 2021 

Mūsų buhalteriai – buvę Verslo apskaitos standartų (VAS) rengėjai.
VAS – tai teisės aktai, kuriais vadovaujasi Lietuvos buhalteriai vesdami buhalterinę apskaitą. 

 GREITA KAINOS UŽKLAUSA 

thumb.66eb884bf200caa

Skaitykite mūsų straipsnį "Kaip išsirinkti tinkamą buhalterį"  

 

KĄ MES SIŪLOME:

Geriausią rinkos kainą už kokybę.
Mūsų kainodaros sistema Jums leis neišleisti daugiau negu reikia, nes mūsų tikslas - pasiūlyti Jums geriausią rinkos kainą ir suteikti daugiau negu tikitės.

Operatyvumas
Į kliento problemas reaguojame operatyviai, į visas užklausas atsakydami tą pačią dieną. 

Biuras Vilniaus centre
Mūsų biuras įsikūręs Konstitucijos pr. 12, kurį pasieksite lengvai iš bet kurios vietos.  Čia visuomet rasite vietos nemokamam automobilio parkavimui.

Mokesčių optimizavimas
Mes dalinamės neįkainojamais patarimais, įžvalgomis ir žiniomis su Jumis - o tai yra apčiuopiama pridėtinė vertė Jūsų verslui. 

Saugumas
Mūsų atsakomybė aiškiai reglamentuota sutartyse ir apdrausta patikimoje draudimo bendrovėje. Esate saugūs.

 

MŪSŲ BUHALTERINĖS PASLAUGOS APIMA:

• Mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita, UAB, kitų pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaita;

• Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų įtraukimas į apskaitos registrus;

• Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;

• Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas apskaitoje;

• Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;

• Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;

• Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;

• Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;

• Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus; deklaracijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikimas;

• Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);

• Mokesčių apskaita, deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikimas;

• Ataskaitų Statistikos departamentui rengimas;

• Mėnesinių, ketvirtinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

• Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;

• Mėnesinių ataskaitų užsakovo akcininkams (išlaidų suvestinė, tiekėjų ir klientų skolų likučių ataskaita, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, PVM ataskaita) parengimas ir pateikimas;

• Dalyvavimas akcininkų susirinkimuose tvirtinant metines finansines ataskaitas.

 

info @ vilniausapskaita.lt     +370 682 31865