• Konsultuojame, kaip teisingai išskaičiuoti gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo mokesčius, kaip pritaikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį.

• Konsultuojame dėl lengvatų atliekant mokslinius tiriamuosius darbus, rengiant investicinį projektą ir kt. Pasinaudokite visomis įstatymų suteiktomis galimybėmis sumažinti mokesčius!

Nors dauguma pridėtinės vertės mokesčio lengvatų panaikintos, tačiau dalis jų išliko. Taip pat liko nuostatos dėl PVM neapmokestinamų prekių ir paslaugų ir 0 PVM apmokestinamų prekių ir paslaugų.

Įgyvendinkite visus įstatymų reikalavimus ir Jūs galėsite pasinaudoti nustatytomis lengvatomis!

• Konsultuojame įmonių valdymo ir akcinio kapitalo formavimo klausimais;

• Konsultuojame pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų ir kitais mokesčių klausimais;

• Konsultacijos įmonių reorganizavimo klausimais:

  • padedame parengti reorganizuojamų ar dalyvaujančių reorganizavime įmonių finansines ataskaitas;
  • Patariame, kaip optimaliai paskirstyti skaidomų įmonių turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus;
  • patariame, kaip jungiant įmones tiksliai ir teisingai apskaičiuoti naujos įmonės rodiklius, kaip parodyti susidariusį prestižą.