Warning: Undefined variable $allowed in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Warning: Undefined variable $userip2 in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Įmonės pavadinimo keitimas mažiausiomis išlaidomis

 • Įstatinio kapitalo mažinimo dokumentų paruošimas 
 • Notaro mokestis nuo 102 Eur
 • Registrų centro mokestis apie 30 Eur

  

Įmonės pavadinimo keitimas. Mūsų paslaugos:

 • nemokamos konsultacijos juridinio asmens pavadimo keitimo klausimais visos procedūros metu;
 • akcininkų susirinkimo protokolų, vienintelio akcininko sprendimo parengimas;
 • Teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios naujos steigimo dokumentų (istatų, nuostatų) redakcijos parengimas;
 • tinkamo informacijos apie juridinio asmens pavadinimo keitimą paskelbimo užtikrinimas;
 • Juridinių asmenų registrui teikiamų formų parengimas;

Įmonės pavadinimo keitimas pradedamas juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) susirinkimui priimant sprendimą keisti juridinio asmens pavadinimą. Keičiant įmonės pavadinimą patvirtinama nauja steigimo dokumentų (istatų, nuostatų) redakcija.

Juridinis asmuo prieš keisdamas pavadinimą privalo apie tai paskelbti viešai arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

 

Įmonės pavadinimo keitimas. Reikalinga informacija ir dokumentai:

 • naujas juridinio asmens pavadinimas;
 • juridinio asmens dokumentai ir duomenys: registravimo pažymejimas, steigimo dokumentas (istatai, nuostatai ar kt.), vadovo paskyrimo dokumentas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai;
 • juridinio asmens dalyvių (akcininkų, dalininkų, narių) duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos, turimu balsų skaičius; jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens atstovų vardai, pavardės, asmens kodai.

 

Valdymo struktūros, valdymo organų narių, direktoriaus keitimas

 • Konsultuojame juridinių asmenų valdymo struktūros keitimo klausimais, vienasmenio valdymo organo (vadovo, pirmininko, prezidento, direktoriaus) ir kitų kolegialių organų (valdybos, stebėtojų tarybos, revizijos komisijos ir kt.) narių duomenų keitimo klausimais;
 • surašome protokolus, sprendimus, parengiame darbo sutartis, teisės aktų nustatytais atvejais parengiame naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus;
 • užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens organus ar jų narių duomenis paskelbimą; pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas;
 • atstovaujame notarų biure, Juridiniu asmenų registre, kitose institucijose.