Warning: Undefined variable $allowed in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Warning: Undefined variable $userip2 in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Įstatinio kapitalo didinimas mažiausiomis išlaidomis:

 • Įstatinio kapitalo mažinimo dokumentų paruošimas 
 • Notaro mokestis nuo 102 Eur
 • Registrų centro mokestis apie 30 Eur

Mūsų paslaugos:

 • teikiame nemokamas konsultacijas visos įstatinio kapitalo didinimo / įstatinio kapitalo mažinimo procedūros metu;
 • parengiame visus reikiamus dokumentus: protokolus, įstatus, sutarčių projektus;
 • užpildome JAR formas;
 • pristatome notarui reikalingus dokumentus, suderiname patvirtinimo laiką.

 

UAB įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti reikalingi dokumentai

 • Reikalingi dokumentai
  • UAB registracijos pažymėjimas;
  • UAB įstatai (originalas);
  • protokolas dėl UAB direktoriaus išrinkimo (originalas);
  • direktoriaus asmens dokumentas;
  • UAB antspaudas;
 • Jei didinamas UAB įstatinis kapitalas papildomais įnašais:
  • pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas: banko išduota pažyma, apmokėjimas už akcijas pervestas į UAB sąskaitą arba kasos pajamų orderiai, jei apmokėjimas buvo įvykdytas per kasą.
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko paskolą UAB:
  • pateikiama paskolos sutartis (originalas)
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais - turtu, reikalinga:
  • turto vertinimo ataskaita;
  • dokumentas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą UAB;
  • priėmimo-perdavimo aktas, kurį parengs mūsų teisininkai.
 • Jei UAB įstatinis kapitalas didinimas iš bendrovės lėšų:
  • reikalinga UAB finansinė atskaitomybė;
  • reikalinga informacija, iš kokių bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytijo pelno / akcijų priedų / rezervų).
 • Įstatinio kapitalo didinimo procedūrai atlikti taip pat bus reikalingi šie duomenys:
  • duomenys apie UAB (pavadinimas, įm. kodas, buveinės adresas);
  • duomenys apie akcininkus (fizinio asmens - vardas, pavardė, a/k, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • juridinio asmens - įm. pavadinimas, kodas buveinės adresas, direktoriaus vardas, pavardė, a/k, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);
  • vertybinių popierių sąskaita (išrašas) (informacija apie akcininkų sudėtį, akcijų paskirstymą);
  • dabartinis UAB įstatinio kapitalo dydis;
  • nominali akcijų vertė;
  • kokia suma bus didinamas UAB įstatinis kapitalas;
  • išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
  • išleidžiamų akcijų kiekis, pardavimo kaina ir pasiskirstymas;
  • kiekvieno akcininko piniginių įnašų sumos;
  • jei UAB įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, reikalinga informacija, kokia suma didinama nominali akcijos vertė.