Warning: Undefined variable $allowed in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Warning: Undefined variable $userip2 in /home/vilniaus/domains/vilniausapskaita.lt/public_html/templates/schoolpro/index.php on line 93

Sutarčių sudarymas ir teisinis vertinimas

Sudarome visų rūšių sutartis, atliekame sutarčių teisinį auditą ir pateikiame išvadas, ar šios sutartys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, ar atitinka sąžiningumo, protingumo ir kitus teisės principus, formos reikalavimus ar šios sutartys nepažeidžia Jūsų įmonės interesų.

Sutarčių sudarymas. Pagal individualų užsakymą UAB "Teisės ir finansų sprendimai" teisininkai Jums parengs bet kurios rūšies sutartį.

Asociacijos sutartis

Automobilio panaudos sutartis

Automobilio nuomos sutartis

Autorinė kūrinio užsakymo sutartis

Aukos sutartis

Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis

Buto rezervavimo sutartis

Buto dalies pirkimo-pardavimo sutartis

Buto perdavimo-priėmimo aktas

Buto pirkimo-pardavimo sutartis, kai pirkėjas dali pinigų sumoka pardavėjo kreditoriui

Buto pirkimo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise sutartis

Bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis, turint kito sutuoktinio įgaliojimą

Buto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis

Buto subnuomos sutartis

Darbų perdavimo-priėmimo aktas

Dalininkų teisių perleidimo-perėmimo sutartis

Daiktų dovanojimo nepilnamečiui (iki 14 metų) sutartis

Distribucijos sutartis

Dovanojimo sutartis

Faktoringo sutartis

Fiziniams asmeniui priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis su uzufruktu

Fiziniam asmeniui priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartis

Franšizės sutartis

Garantijos sutartis

Garažo pirkimo-pardavimo sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Ilgalaikė žemės sklypo nuomos (emphyteusis) sutartis

Ikivedybinė sutartis

Įkeisto buto pirkimo-pradavimo sutartis

Įkeitimu užtikrinto reikalavimo perleidimo sutartis

Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis

Įrenginių nuomos sutartis

Individualios įmonės turto pirkimo-pardavimo sutartis

Jungtinės veikos sutartis

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo protokolas

Negyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis

Neterminuota buto nuomos sutartis

Neterminuota laidavimo sutartis

Neterminuota rentos sutartis

Novacijos sutartis keičiant prievolės dalyką

Kilnojamojo daikto įkeitimo sutartis

Ketinimų susitarimas dėl pirkimo

Komiso sutartis

Krovinių vežimo sutartis

Laidavimo sutartis

Laidojimo paslaugų sutartis

Mainų sutartis

Miško pirkimo-pardavimo sutartis

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis

Pajaus dovanojimo sutartis

Pasaugos sutartis

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis su aktyviu daugetu

Paskolos sutartis su mišriu daugetu

Paskolos sutartis su pasyviu daugetu

Paskolos sutartis tarp fizinių asmenų

Paskolos sutartis, kaip prievolė įvykdoma trečiajam asmeniui

Paskolos sutartis, siejant grąžinamą skolą su euro kursu

Pavedimo sutartis

Pavedimo administruoti turtą sutartis

Pavedimo pirkti lengvąjį automobilį sutartis

Paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis

Paslaugų sutartis

Pinigų dovanojimo sutartis

Pirkimo-pardavimo sutartis

Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis

Preliminarioji sutartis

Prekių sandėliavimo sutartis

Patalpų perdavimo-priėmimo aktas

Rangos sutartis

Rankpinigių sutartis

Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartis

Reikalavimo perleidimo pagal teismo sprendimą sutartis

Reklamos sutartis

Rentos iki gyvos galvos sutartis

Separacijos (gyvenimo skyriumi) sutartis

Servituto teisės pirkimo-padavimo sutartis

Skolos padengimo sutartis

Skolos perkėlimo sutartis

Statybos rangos sutartis

Statybos rangos sutartis, kai darbai atliekami fizinio asmens poreikiams tenkinti

Steigiamos bendrovės vardu sudaromo sandorio sutartis

Susitarimas atlyginti žalą automobilio savininkui

Susitarimas atlyginti žalą sužalojus sveikatą

Susitarimas dėl paskolos sutarties formos pakeitimo

Susitarimas nutraukti buto pirkimo-pardavimo sutartį

Susitarimas pakeisti sutarties sąlygas

Susitarimas pratęsti prievolės įvykdymą

Susitarimas su teisių perėmėjais dėl sutarties sąlygų pakeitimo

Teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisę dovanojimo sutartis

Terminuota buto nuomos sutartis

Terminuota laidavimo sutartis

Tiekimo sutartis

Transporto priemonės nuomos juridiniam asmeniui sutartis

Transporto priemonės nuomos sutartis (teikiant ar neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas)

Trumpalaikė žemės sklypo nuomos sutartis

Trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis

Turto pasaugos sutartis

Turto perleidimo už rentą sutartis

Užstatymo teisės (superficies) sutartis

Vartojimo rangos sutartis

Vedybų sutartis

Vertimo sutartis

Vežimo sutartis

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Žemės sklypo nuomos sutartis

Žemės sklypo pirkimo-pardavimo preliminarioji sutartis

Žemės (miško) sklypo dovanojimo sutartis

Žemės sklypo panaudos sutartis

Žemės sklypo su sodo namu dovanojimo sutartis

Žemės sklypo su sodo namu pirkimo-pardavimo sutartis

 

Įmonių valdymo dokumentai:

Visuotinio akcininko susirinkimo protokolas

Vienintelio akcininko sprendimas keisti UAB direktorių

UAB direktoriaus pranešimas akcininkams apie parduodamas akcijas

UAB akcininko sutikimas pirkti akcijas

UAB teisių į juridinio asmens pavadinimą perleidimo aktas

Sutikimas registruoti kitos UAB buveinės adresą

Pranešimas registrų centrui dėl akcininkų pasikeitimo

Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą

Akcininkų sprendimas keisti UAB direktorių

Akcininko pranešimas bendrovei apie parduodamas akcijas